När vi igår var uppe och kontrollerade detta fantastiska bygge av järnstaket, som kommunen dragit igång, nämnde jag att jag har en kompis som arbetar på Länsstyrelsen Skåne. Av ren nyfikenhet kontaktade jag honom idag på morgonen, för att höra efter vad syftet är med detta dyrbara staket. Följande information fick jag mig till livs;

Kortfattat handlar det om området mellan Smygehuk och Böste hyser Sveriges sydligaste huggormspopulation och har varit utpekat som djurskyddsområde (p.g.a. huggorm) sedan 1980-talet. Populationen höll på att gå ner, men man satte ut huggormar från andra ställen i Skåne och populationen återhämtade sig. Sedan byggdes ett hus i mitten av 2000-talet, vilket medförde att ormarnas övervintringsplatser försvann.

Ormarna sökte sig därför till andra platser och det är där ”problemen” börjar: konflikt mellan människa och djur.

Stängslet ska förhindra konflikten mellan människa och orm. Trelleborgs kommun har sökt medel för forskning kring hur ormarna påverkas av stängslet mm. I projektet ingår att flytta ormarna som finns öster om stängslet till den västra sidan av stängslet.

Ansvarig handläggare på Länsstyrelsen cathrine.ek(a)lansstyrelsen.se

Hoppas bilden har klarnat något angående detta staket.

Lennart