Fastigheten Östra Torp 20:39 (Köpmansmagasinet), Östra Torp 15:7 och Östra Torp 16:3 (Kalkugnarna) samt Östra Torp 16:16 (impedimentmark), avskiljs för att varaktigt förvaltas med ändamålet att bevara, utveckla och tillgänglighetsgöra fastigheterna för allmänheten och turistnäringen för all evig framtid.

Läs mer på trelleborg.se