SBSKs Styrelse 2016

Ordförande: Hans Norén
Vice ordf: Jimmy Jackler
Sekreterare: Lennart Andreasson
Kassör: Dieter Lebeck
Ledamöter: Rune Hansson, Fredrik Jönsson, Gustav de Vries
Suppleanter: Kenneth Olsson, Johannes Nordborg, Jan Svensson
Revisorer: Konrad Bard, Bengt-Arne Petterson, suppleant Mats Andersson

Kontakta alla i styrelsen genom e-postadressen styrelsen(a)sbsk.se

Valberedning

Gert-Åke Rosqvist, Björn Lindh

IT-ansvarig

Simon Jackler. Kontakta honom ang hemsida, facebook, medlemsregister mm på simon(a)sbsk.se

Hamngruppen

Båtklubben och båtägarna är intresserade av bra säkerhet kring bryggor, mastkran och andra delar av hamnen. Kommunen har ansvar för att det efterföljs. Även information om hamnens framtida ombyggnad är av stort intresse. Två klubbmedlemmar är utsedda att föra dialog i verksamhetsrådet och att informera båtklubben.

Hamngruppen: Konrad Bard (sammankallande) och Kenneth Olsson

Aktivitetskommitén

Aktivitetskommitén planerar fester och andra aktiviteter, tex eskadersegling, utbyte med andra båtklubbar, hamnens dag, båtloppis, båtfest för barn, julfest, påskfest, sommarfest osv. Det finns inga gränser för vad man kan hitta på för att ha trevligt tilsammans. Har du idéer eller vill delta i kommitén vänd dig till Dieter.

Aktivitetskommitén: Dieter Lebeck (sammankallande), Lina Jackler, Minette Bard, Barbro Jackler, Åsa Nordborg och Ian Sanhueza

Byggruppen

Större byggprojekt som tex tillbyggnad, dörr- och fönsterbyten och annat som kräver större planering, inköp, bygglov mm.

Byggruppen: Kenneth Olsson (sammankallande), Jimmy Jackler, Jan Svensson, Konrad Bard och Simon Jackler

Kaffegruppen (tisdagar kl 10)

Kaffegruppen skulle också kunnat heta tisdagsgruppen men Konrad berättade om Kaffe-Cupen, en kappsegling i Danmark för veteransegelbåtar. Detta inspirerade till Kaffegruppen, en träff varje tisdag kl 10.00 för veteranseglare. Detta för att precis som danskarna ha ”hygge” över en kopp kaffe.

Båtklubben står för kaffe med ostfralla och i gengäld klipper vi gräs och sysslar med underhållsarbete en timme eller två inför kommande veckohelg. Signalmasten och veteranbåten Akka ligger kaffegruppen speciellt varmt om hjärtat.

Som nybliven pensionär är det trevligt att träffa nya arbetskamrater, men alla är välkomna oavsett ålder eller kön.

Kaffegruppen: Jimmy Jackler (sammankallande), Dieter Lebeck, Konrad Bard, Bengt-Arne Pettersson, Kenneth Olsson och Jan Svensson

Ungdomsgruppen

Anordnar aktiviteter för klubbens ungdommar, mer info kommer…