SBSKs Styrelse

Ordförande: Simon Jackler
Vice ordf: Hans Norén
Sekreterare: Mattias Carlberg
Kassör: Dieter Lebeck
Ledamöter: Kenneth Olsson, Björn Larsson, Tommy Jönssom
Suppleanter: Jan Svensson, Hugo Jystrand, Ivan Sanhueza
Revisorer:  Mats Andersson, Konrad Baard, Jimmy Jackler

Kontakta alla i styrelsen genom e-postadressen styrelsen(a)sbsk.se

Hamngruppen

Båtklubben och båtägarna är intresserade av bra säkerhet kring bryggor, mastkran och andra delar av hamnen. Kommunen har ansvar för att det efterföljs. Även information om hamnens framtida ombyggnad är av stort intresse. Två klubbmedlemmar är utsedda att föra dialog i verksamhetsrådet och att informera båtklubben.

Hamngruppen: Konrad Bard (sammankallande) och Kenneth Olsson

Aktivitetskommitén

Aktivitetskommitén planerar fester och andra aktiviteter, tex eskadersegling, utbyte med andra båtklubbar, hamnens dag, båtloppis, båtfest för barn, julfest, påskfest, sommarfest osv. Det finns inga gränser för vad man kan hitta på för att ha trevligt tilsammans. Har du idéer eller vill delta i kommitén vänd dig till Dieter.

Aktivitetskommitén: Dieter Lebeck (sammankallande), Lina Jackler, Minette Bard, Barbro Jackler, Åsa Nordborg och Ian Sanhueza

Byggruppen

Större byggprojekt som tex tillbyggnad, dörr- och fönsterbyten och annat som kräver större planering, inköp, bygglov mm.

Byggruppen: Kenneth Olsson (sammankallande), Jimmy Jackler, Jan Svensson, Konrad Bard och Simon Jackler

Seglarskolan

Anordnar aktiviteter för klubbens medlemmar, mer info kommer…