Den 27 april kl 09.00 står en kranbil tillförfogande för de som vill sjösätta sina båtar i Smyge hamn.