Lördagen bjöd på vackert väder och glada miner. Under dagen utfördes en mängd underhåll och förbättringar på, runt och i klubbhuset.

 • Toaletten ute städad och målad för uthyrning
 • Båtförråd rensat
 • Nya förrådet (fd dass på baksidan) städat och dörren målad.
 • Brunnslock och brunn på baksidan utgrävd och modifierad för att ta dagvatten och hindra översvämmning
 • Fönster putsade
 • Ny kran monterad i köket
 • Gräsmatta klippt
 • Utemöbler tvättade
 • Krokar monterade till flytvästar i garderoben
 • Seacat riggad
 • Nya lysrör
 • Städning
 • Tavlor och hylla flyttad
 • Snickeri runt fönster väst
 • Skräp bortforslat
 • Kaffe kokat
 • Även en fika utfördes

Tack alla 20 medverkande medlemmar!

Snickeri Snickeri Ny kran Köksstädning Fönsterputs och städning Städning Takmålning Brunnslock Fika i solen Yngsta medlemmarna Styrkeprov