Välkommen på kräftskiva lördagen den 29 augusti kl 17:00. Mat och dryck medtages. Klubben bjuder på bröd, smör, ost, frukt och grönt, kaffe och kaka.

Anmälan till trivselgruppen, Barbro tel 230 37, 0701-48 94 34 eller Minette tel 241 41, 0763-23 28 41 senast torsdag 27 augusti.