Välkommen på kräftskiva lördagen den 27 augusti kl 17:00. Mat och dryck medtages. Klubben bjuder på bröd, smör, ost, frukt och grönt, kaffe och kaka.

Anmälan till Dieter på tel 073-024 37 77 senast torsdag 25 augusti.