Välkommen till årsmöte i klubbens lokaler den 19 mars kl 15:00.

Glöm inte att betala in er medlemsavgift på bankgiro 5438 – 9465 så att ni är röstberättigade. Familjemedlem 260 kr, ungdomar t o m 20 år 100 kr. Ange namn, mailadress och telefonnummer som meddelande på inbetalningen.

Motioner skall vara styrelse tillhanda senast 4 mars för behandlande på årsmötet. Motioner mailas in till styrelsen(a)sbsk.se.

Plats: Klubbhuset
Tid: söndagen 19 mars KL 15:00

Anmäl er gärna till
Hans Norén 0708-65 42 84 – hansnoren46(a)gmail.com
Lennart Andreasson 0709-16 22 33 – sodraaby.station(a)swipnet.se
Dieter Lebeck 0730-24 37 77 – dieter.lebeck(a)telia.com