Smygehuks Båt & Segelklubb

Sveriges sydligaste båtklubb

Visit Trelleborg besöker klubben

Visit Trelleborg

I samband med vårt medlemsmöte den 7 maj kommer företrädare från Visit Trelleborg besöka klubbhuset för diskussion kring utvecklingsmöjligheterna på Smygehuk.

Medlemsmötet börjar kl 17. Visit Trelleborg kommer vara på plats från kl 17 till 19.

Magasinet Smygehuk

Kerstin Fremberg & Trelleborgs kommun bildar stiftelse

Fastigheten Östra Torp 20:39 (Köpmansmagasinet), Östra Torp 15:7 och Östra Torp 16:3 (Kalkugnarna) samt Östra Torp 16:16 (impedimentmark), avskiljs för att varaktigt förvaltas med ändamålet att bevara, utveckla och tillgänglighetsgöra fastigheterna för allmänheten och turistnäringen för all evig framtid.

Läs mer på trelleborg.se

Staketet kring Smyge

När vi igår var uppe och kontrollerade detta fantastiska bygge av järnstaket, som kommunen dragit igång, nämnde jag att jag har en kompis som arbetar på Länsstyrelsen Skåne. Av ren nyfikenhet kontaktade jag honom idag på morgonen, för att höra efter vad syftet är med detta dyrbara staket. Följande information fick jag mig till livs;

Kortfattat handlar det om området mellan Smygehuk och Böste hyser Sveriges sydligaste huggormspopulation och har varit utpekat som djurskyddsområde (p.g.a. huggorm) sedan 1980-talet. Populationen höll på att gå ner, men man satte ut huggormar från andra ställen i Skåne och populationen återhämtade sig. Sedan byggdes ett hus i mitten av 2000-talet, vilket medförde att ormarnas övervintringsplatser försvann.

Ormarna sökte sig därför till andra platser och det är där ”problemen” börjar: konflikt mellan människa och djur.

Stängslet ska förhindra konflikten mellan människa och orm. Trelleborgs kommun har sökt medel för forskning kring hur ormarna påverkas av stängslet mm. I projektet ingår att flytta ormarna som finns öster om stängslet till den västra sidan av stängslet.

Ansvarig handläggare på Länsstyrelsen cathrine.ek(a)lansstyrelsen.se

Hoppas bilden har klarnat något angående detta staket.

Lennart

Årsmöte 10 mars 2019

Välkommen till årsmöte i klubbens lokaler den 10 mars 2019 KL 15:00

Glöm inte att betala in medlemsavgiften på bg 5438 – 9465 så att ni är röstberättigade.

Klicka här för att anmäla dig som medlem.

Motioner skall vara styrelse tillhanda senast den 1:e mars för behandlande på årsmöte. Motioner mailas in till styrelsen(a)sbsk.se

Anmäl dig gärna till:

Hans Norén 0708 654 284 / hansnoren46(a)gmail.com
Lennart Andreasson 0709 162 233 / lennart(a)lelleswede.se
Dieter Lebeck 073 024 3777 / dieter.lebeck(a)telia.com

Sjösättning 27 april

Den 27 april kl 09.00 står en kranbil tillförfogande för de som vill sjösätta sina båtar i Smyge hamn.

Sida 3 av 11

© 2016 Smygehuks Båt & Segelklubb